De kinderbingo was een happening voor de kinderen.

Elk kind kreeg een prijs.

Na afloop smulden de kinderen van de patat frites en de pannenkoeken.

Er hebben 28 kinderen meegedaan met de kinderbingo.

Iedereen ging met een blij gezicht naar huis.